קטע:מצודות על משלי כא ב

מצודת דוד

"ישר בעיניו" - כי אינו רואה חובה לעצמו.

"ותוכן" - ה' הוא בתוך לבו ויודע הוא אם ישר דרכו או לא.

מצודת ציון

"ותוכן" - מלשון תוך.