קטע:מצודות על משלי כא א

מצודת דוד

"פלגי מים" - כמו פלגי מים המה ביד האדם להטותם אל מקום הנרצה ע"י חפירות חריצים, כן לב המלך ביד ה' להטותו אל כל אשר יחפוץ.

מצודת ציון

"פלגי מים" - אמת המים.