קטע:מצודות על משלי י ל

מצודת דוד

"לעולם" - אף אם הוא מט, לא לעולם ימוט, כי יחזור ויקום.

"לא ישכנו" - לזמן מרובה, אף אם שעתם מצלחת היא לפי שעה.

מצודת ציון

"ימוט" - לשון נטיה.

"ישכנו" - ענינו חניה בהשקט.