קטע:מצודות על משלי י כד

מצודת דוד

"מגורת" - מהדבר אשר יפחד הרשע היא תבוא עליו, ודבר הטובה אשר יתאוה לה הצדיק יתן לו מי שבידו ליתן, והוא הקב"ה

מצודת ציון

"מגורת" - ענין פחד, כמו (במדבר כב): "ויגר מואב".