קטע:מצודות על משלי י כג

מצודת דוד

"כשחוק" - כמו השחוק הוא דבר נקל, כן נקל לכסיל לעשות זמה, וכמו-כן נקל לאיש תבונה לעשות דבר חכמה.

מצודת ציון

"זמה" - ענין מעשה הרעה.