קטע:מצודות על משלי י יט

מצודת דוד

"ברב" - במרבית הדברים לא יחדל מהם דבר פשע, כי אי אפשר להזהר בכולם על כי מרובים המה. "וחושך" - המונע אמרי שפתיו מכל וכל הוא משכיל.

מצודת ציון

"וחושך" - ענין מניעה, כמו (בראשית כב): "ולא חשכת".