קטע:מצודות על משלי י יז

מצודת דוד

"שומר מוסר" - ר"ל שמירת המוסר הוא אורח לחיים.

"מתעה" - הוא תועה מאורח חיים.

מצודת ציון

"מתעה" - כמו תועה, או מתעה נפשו.