מצודות על משלי י יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יצפנו דעת" - אף הדעת מסתירים לבל הגלות כי אם להראוים לה, בחושבם פן יהיה למוקש למי שלא יבינם על האמת. אבל -

"פי כסיל" תגיד דבר אשר המחיתה קרובה ומעותד לבא בעבורה, ואינו חושש.

מצודת ציון

"מחתה" - ענין שבירה, כמו (תהלים פט): "שמת מבצריו מחתה".