קטע:מצודות על משלי י יב

מצודת דוד

"שנאה" - השנאה שיש לאדם על מי, היא מעוררת מדנים לעשות מריבה ולהקפיד על דבר קל; אבל אהבת אדם לחבירו תכסה על כל דבר פשע, לבל יקפיד אף על דבר קשה.

מצודת ציון

"מדנים" - מלשון מדון ומריבה.