פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מקור חיים" - פי צדיק הוא מקור הנובע חיים בעולם, כי בצדק אמרי פיו מביא חיים בעולם. אבל פי רשעים ידבר מרמה לכסות על מחשבת החמס שבלבבו.

מצודת ציון

"מקור" - מעין