מצודות על משלי י י

מצודת דוד

"קורץ עין" - המרמז בעין לעשות רעה למי, אז דבר זה יתן עצבון בלב הנרמז עליו, כי לא ישקוט עד יגמור הדבר, הואיל ולא הוציא בשפתיו לא נח חמתו. אבל אויל, המדבר בשפתיו לעשות הרעה, אז נעשה עיף ויגע מעשות הדבר ההוא, כי נח חמתו בגזום דבריו.

מצודת ציון

"קורץ" - ענין נדנוד ורמיזה, כמו (משלי ו): "קורץ בעיניו".