קטע:מצודות על משלי י טו

מצודת דוד

"הון עשיר" - ממון העשיר היא לו למחסה כעיר מבצר; ועל העשיר בתורה ידבר.

"מחתת" - שברון הדלים בתורה היא עניותם, כי בעבור חסרון התורה יישברו מהר.

מצודת ציון

"קרית" - מלשון קריה ועיר.

"רישם" - ענין עוני.