קטע:מצודות על משלי י ט

מצודת דוד

"בתום" - בתמימות לב.

"ומעקש" - המעקם דרכיו ללכת ברמיה הוא יישבר וידוכא.

מצודת ציון

"יודע" - ענין שבירה, כמו (שופטים ח): "ויודע בהם אנשי סוכות".