קטע:מצודות על משלי יט כח

מצודת דוד

"יליץ משפט" - במשפט יתקן אמריו במיטב המליצה למען יקובלו על הלב ויאמינו לו.

"יבלע און" - דברי האוון יאמר בבליעה לבל ירגישו שעצם הכוונה על דבר האוון ההוא, כי יחשבו שלפי תומו ידבר.

מצודת ציון

"יליץ" - מלשון מליצה.