קטע:מצודות על משלי יט כ

מצודת דוד

"למען תחכם באחריתך" - אם לא חכמת בראשית ימיך.