קטע:מצודות על משלי יט טז

מצודת דוד

"בוזה דרכיו" - המבזה את הדרכים הראוים אליו ימות בלא עתו.