מצודות על משלי יח כד

מצודת דוד

"איש רעים" - האיש יאהב את הרעים למען יתרועעו עמו ויתחברו אליו, כי לפעמים ימצא אוהב הדבק לאהובו באהבת נפש יותר מן האח, ולזה יחפוץ בחברתם בעבור הטובה הבאה לפעמים.

מצודת ציון

"להתרועע" - מלשון ריע וחבר.