קטע:מצודות על משלי יח כג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"תחנונים" - עם כי העני ידבר דבריו בתחנונים ובהכנעה, עכ"ז ישיב לו לפעמים העשיר דברי עזות.

מצודת ציון

"עזות" - חזקות וקשות.