קטע:מצודות על משלי יח כב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מצא טוב" - כי היא עוזרתו בעמלו.

"ויפק רצון מה'" - כי מצילתו מן החטא.

מצודת ציון

"ויפק" - יוציא, כמו (משלי ג): "יפיק תבונה".