קטע:מצודות על משלי יח כא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ביד לשון" - בכח הלשון מסור המוות והחיים, אם ידבר בדברי תורה יחיה ואם בלשון הרע ימות.

"ואוהביה" - האוהב להרבות בה אמרים יאכל פריה, אם טוב ואם רע.