קטע:מצודות על משלי יח כ

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מפרי" - מאמרי פיו תשבע בטנו, ר"ל הגמול כהמפעל, הטובה היא אם רעה.

"תבואת" - האמרים הבאים משפתיו ישבע. וכפל הדבר במ"ש.