קטע:מצודות על משלי יח יח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מדינים" - הגורל יבטל המריבה בדבר חלוקת דבר מה, כי ע"י הגורל יבורר חלק כל אחד ואחד.

"ובין עצומים" - בין המתחזקים במריבה יפריד הגורל, ולא יריבו עוד מעתה.

מצודת ציון

"ישבית" - יבטל, כמו (ישעיהו יד): "שבת נוגש".