קטע:מצודות על משלי יח יג

מצודת דוד

"בטרם ישמע" - עד לא יבין דברי השואל.

"היא לו" - להמשיב יחשב איולת וכלימה, כי לא ישיב כהוגן וכראוי.