קטע:מצודות על משלי יח יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הון" - העושר הוא לו לקרית עוז, כי לפעמים יתחזק בו לפדות נפשו ממות.

"במשכיתו" - האוצר אשר בחדרי משכיתו היא לו כחומה חזקה. וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"קרית" - מלשון קריה ועיר.

"במשכיתו" - ענינו הריצוף ברצפת אבנים, והוא מלשון סכך וכסוי, כמו (ויקרא כו): "ואבן משכית".