מצודות על משלי יח טז

מצודת דוד

"מתן אדם" - הנצרך בעסקיו ללכת לפני גדולים, המתן שנותן ירחיב לו הדרך, והוא מנהיג אותו לפני הגדולים.

מצודת ציון

"מתן" - מתנה ודורון.