קטע:מצודות על משלי יח ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"דברי נרגן" - דברי מתלונן המה קשים כמכות המשברות, ועוד הם יורדים חדרי בטן, אבל המכות המה ממעל על הגוף. ואחז בדרך מליצה, כאומר, הנה המכות אשר הם ממעל נוח לרפאותם, משא"כ מכות בחדרי בטן, וכן קשה לרפאות דברי המתלונן.

מצודת ציון

"נרגן" - מתלונן, כמו (משלי טז): "ונרגן מפריד אלוף".

"כמתלהמים" - ענין הכאה המשברת, והוא הפוך מן הלום.