קטע:מצודות על משלי יח ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מחתה לו" - מביא על עצמו מחתה ושבר.

"מוקש נפשו" - מביאים מוקש לנפשו.