פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מחתה לו" - מביא על עצמו מחתה ושבר.

"מוקש נפשו" - מביאים מוקש לנפשו.