קטע:מצודות על משלי יח ו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יבואו בריב" - לא ידבר בנחת ובשלוה כי אם במריבה והרמת קול, ופיו יקרא לעצמו הכאות גדולות המשברות, כי בעבור אמרים כאלה יוכה מאנשים.

מצודת ציון

"למהלומות" - ענין הכאה המשברת, כמו (שופטים ה): "והלמה סיסרא".