קטע:מצודות על משלי יח ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מים עמוקים וגו'" - רוצה לומר, דברי איש מיתר הדברים, שאינם מחכמת התורה, המה כמים עמוקים, אשר הרוצה לשתות מהם יטריח לדלותם בכלי, כי המים לא יבואו מעצמם אל פי השותה, וכן יתר הדברים שאינם מחכמת התורה, ע"כ על כרחו מעצמו יטרח להבינם, כי המה לא יסייעו לו.

אבל חכמת התורה היא כנחל הנובע, אשר מעצמו ימשך אל פי השותה אם יתקרב לו, וכן חכמת התורה תשכיל את העוסקים בה.