קטע:מצודות על משלי יח ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בא גם בוז" - כי דרכו לבזות בני אדם.

"ועם קלון" - ועם אדם שיש בו קלון רב - יבוא עמו חרפה, כי דרכו לחרף בקלונו ולפסול במומו.

מצודת ציון

"בוז" - בזיון.