מצודות על משלי יח ב

מצודת דוד

"בתבונה" - להוסיף בינה על מה שבידו.

"בהתגלות" - להשמיע לרבים מעט חכמה שבידו להתפאר בה.