קטע:מצודות על משלי יז כז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"חושך אמריו" - המונע דברים בטלים הוא יודע דעת.

"יקר" - מי שרוח פיו הוא יקר וחשוב, וימעט בהם, הוא איש תבונה. וכפל הדבר במ"ש.

מצודת ציון

"חושך" - מונע.