מצודות על משלי יז כה

מצודת דוד

"כעס" - בן כסיל הוא מכעיס לאביו וממרר לאמו אשר ילדתו.

מצודת ציון

"וממר" - מלשון מרירות.