קטע:מצודות על משלי יז כד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"את פני" - החכמה מצויה לפני המבין, כי ילמד מכל אדם.

אבל "הכסיל", ישוטטו "עיניו בקצה הארץ", כי יחשוב אין מי במקומו ללמוד ממנו, כי אם מהחכמים היושבים ממרחק.