קטע:מצודות על משלי יז כג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"שוחד וגו'" - הרשע יקח שוחד מחיק הנותן בסתר רב, למען הטות ארחות משפט לזכותו בדין.