קטע:מצודות על משלי יז כב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ייטיב גהה" - השמחה תיטיב לגוף כדבר רפואה, ושברון רוח תייבש מוח העצמות.

מצודת ציון

"גהה" - כמו כגהה, ותחסר כ"ף השמוש, וענינו רפואה, כמו (הושע ה): "ולא יגהה מכם מזור".

"נכאה" - שבורה, כמו (תהלים קט): "ונכאה לבב".

"גרם" - עצם, כמו (משלי כה): "תשבר גרם".