מצודות על משלי יז כא

מצודת דוד

"לתוגה לו" - ילד דבר להיות לו לתוגה.

מצודת ציון

"לתוגה" - מלשון יגון.