קטע:מצודות על משלי יז יח

מצודת דוד

"תוקע כף" - דרך חסר לב לתקוע כף בערבות ממון לפני רעהו, ר"ל בשביל רעהו.

מצודת ציון

"ערב ערבה" - מלשון ערבות ממון.