קטע:מצודות על משלי יז יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"פוטר מים וגו'" - תחלת המריבה היא כפותח חור בגדר אמת המים והמים יוצאין דרך בו, והחור הולך ומתרחב; כי כן דרך המדון, שהולך וגדל.

"ולפני" - עד לא נתגלה המדון לבני אדם, נטוש את הריב, כי אחר שתתגלה ימצאו מחרחרים, ולא במהרה תשקט.

מצודת ציון

"פוטר" - ענין פתיחה, כמו (שמות יג): "פטר רחם".

"התגלע" - כמו התגלה בה"א, וכן (משלי יח): "בכל תושיה יתגלע".

"נטוש" - עזוב.