מצודות על משלי יז יב

מצודת דוד

"פגוש" - מוטב לפגוש באיש דוב שכול מבניו, אשר דרכו להרוג אשר יפגוש בעבור מרירת הלב, ועם כל זה, יותר טוב שיפגוש הוא בו משיפגוש בו איש כסיל בעת ידבר איוולתו להסית לעבירה.

מצודת ציון

"פגוש" - ענין פגיעה.

"שכול" - מי שבניו מתים קרוי שכול, כמו (שמות כג): "לא תהיה משכלה".