קטע:מצודות על משלי יז יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"אך מרי" - מי שכל דבריו אך למרות בה', הוא מבקש רעה לעצמו בעולם הזה.

"ומלאך אכזרי ישולח בו" - לדונו אחרי מותו.

מצודת ציון

"ישלח" - ענין גרוי ושסוי, כמו (דברים לב): "ושן בהמות אשלח בם".