קטע:מצודות על משלי יז י

מצודת דוד

"תחת" - גערת המוכיח היא מטלת אימה בלב המבין יותר ממה שיחרד הכסיל אם יוכה מאה מכות.

מצודת ציון

"תחת" - ענין פחד ושבר, כמו (יהושע א): "אל תערוץ ואל תחת".