קטע:מצודות על משלי יז טו

מצודת דוד

"מצדיק וגו'" - ואף רק בדברים, כי מהראוי לגנות מעשה הרשע ולשבח מעשה הצדיק.