קטע:מצודות על משלי יז ט

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מכסה" - אם יחטא איש לאיש והוא מכסה על פשעיו ולא יזכירם, הנה בזה מבקש אהבה, ר"ל היא סיבה להיות מתאהב על הבריות.

"ושונה בדבר" - המספר הפשע ושונה בה לספרה שנית לבל ישכחנה, מפריד מעצמו אלופו של עולם, כי יעבור על "לא תטור".

מצודת ציון

"ושונה" - מלשון שנית.

"אלוף" - שר ומושל.