מצודות על משלי יז ז

מצודת דוד

"לא נאוה" - לא נאה בעיני הנבל דברי מעלה ויתרון, ולא יחפוץ בהם. וכל שכן שלא נאה שפת שקר בעיני מי שנדבה לבו בחכמה, כי יותר ימאס החכם בשקר משימאס הנבל בדברי מעלה.

מצודת ציון

"נאוה" - מלשון נאה, וכן (תהלים קמז): "נאוה תהלה".

"לנבל" - אדם פחות ונבזה.