מצודות על משלי יז ה


מצודת דוד

(משלי יז ה): "חרף עושהו" - כי בלעגו כאלו יאמר שלחסרון דעתו העני, ולא ה' פעל כל זאת.

"שמח לאיד" - השמח על תקלת חבירו "לא ינקה" מן התקלה ההיא, כי תבוא גם עליו.

מצודת ציון

"לאיד" - ענין תקלה ומקרה רע, כמו (איוב לא): "הלא איד לעול".