פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"חרף עושהו" - כי בלעגו כאילו יאמר, שלחסרון דעתו העני ולא ה' פעל כל זאת.

"שמח לאיד" - השמח על תקלת חבירו לא ינקה מן התקלה ההיא, כי תבוא גם עליו.

מצודת ציון

"לאיד" - ענין תקלה ומקרה רע, כמו (איוב לא): "הלא איד לעוול".