מצודות על משלי יז ד

מצודת דוד

"מרע" - איש רע מקשיב לשמוע דבר און ושקר, וכן בהפוך, כי איש שקרן מאזין לשמוע לשון הוות לשבור בני אדם ולהרע להם. ור"ל אהובים המה זה לזה ולא יתפרדו.

מצודת ציון

"מזין" - כמו מאזין, ר"ל מקשיב באזנו.

"הוות" - ענין שבר ורעה, כמו (תהלים צא): "מדבר הוות".