מצודות על משלי יז ב

מצודת דוד

"בבן מביש" - בבן האדון, אשר הוא מלא מדברי בושה.

"יחלוק נחלה" - העבד הזה יקח חלק נחלה בתוך האחים כאלו היה אחד מהם.