קטע:מצודות על משלי יז א

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"טוב" - יותר טוב לאכול פת חרבה בשלוה, משיהיה לו מלא הבית בשר זבוח בריב וקטטה.

מצודת ציון

"פת" - חתיכת לחם, מלשון (ויקרא ב): "פתות אותה פתים".

"חרבה" - יבשה.