קטע:מצודות על משלי יד לה

מצודת דוד

"רצון מלך" - בנקל יתרצה המלך לעבד משכיל, כי אף אם יכעוס עליו יתרצה לו בעבור רוב שכלו.

אבל על "עבד" הנמצא בו כל דבר "בושה", לפי רוב הסכלות, "עברתו" עליו שמורה נצח.

מצודת ציון

"ועברתו" - מלשון עברה וכעס.